Ústav dějin umění AV ČR - Ženy a umění ve středověku. Reprezentace a zbožnost

06. 04. 2023

Manželky středověkých českých panovníků stojí dosud ve stínu svých manželů, přestože mnohé z nich byly výraznými osobnostmi nejen ve společenské a politické sféře, ale také jako mecenášky a objednavatelky umění. Expozice Ústavu dějin umění AV ČR se snaží tyto ženy zviditelnit prostřednictvím architektury a uměleckých děl. Královny a další ženy z vysokých společenských vrstev byly aktivními zakladatelkami klášterů, iniciovaly vznik bohatě iluminovaných rukopisů či malířského a sochařského vybavení staveb. Některé z nich zvolily církevní kariéru a vstupem do kláštera naplňovaly svou potřebu aktivního duchovního života a tvůrčí seberealizace. Součástí reprezentace vznešených žen byly také pečeti, které v řadě případů svými vizuálními kvalitami dokládají výjimečnost své majitelky.

Přijďte se seznámit se zajímavými středověkými ženami – královnami či abatyšemi – prostřednictvím jejich odrazu ve výtvarném umění. Vyzkoušejte si, zda dokážete spojit jednotlivé ženy s díly, která iniciovaly, nebo jestli umíte pojmenovat manželky českých králů. Můžete si také zkusit napsat své jméno gotickým písmem a připojit pečetní otisk. Za pomoci rekvizit se dokonce vžijete do role krále, královny či jeptišky. Na dětské návštěvníky čekají drobné odměny.

Eliška Rejčka v rukopise_Rajhrad

Eliška Rejčka v rukopise_Rajhrad

Koruna české královny

Koruna české královny

Pasionál Abatyše Kunhuty

Pasionál Abatyše Kunhuty

Pečeť Královny Elišky Přemyslovny

Pečeť Královny Elišky Přemyslovny


Zpět na výpis