Ústav dějin umění AV ČR

06. 04. 2023

Co byla alchymie a jak souvisí s výtvarným uměním? Jak vypadala alchymická laboratoria? 
Žádná jiná přírodní věda v historii naší civilizace nebyla provázena tolika výtvarnými projevy, jako právě alchymie. Svá tajemství a objevy předávala v podstatné míře nejen prostřednictvím textů, ale také obrazovou symbolikou, a v raném novověku se sama stala námětem výtvarného umění. 

Otázky, které nám tyto výtvarné projevy kladou, překračují v moderní historiografii vymezení jednotlivých oborů a vyžadují si interdisciplinární přístup. Máme-li pochopit složitou obrazovou symboliku alchymických pojednání i význam vyobrazení alchymistů a jejich laboratorií v historické malbě, je třeba tato témata studovat z hledisek dějin vědy i dějin umění – jeden historický obor zde pomáhá druhému a naopak.

Nabídneme vám několik ukázek, které dokumentují úzký vztah alchymie a výtvarného umění. Doplníme je výkladem a seznámíme vás s tímto tématem i méně formálně prostřednictvím kvízů a doplňkového výtvarného materiálu.

03_Teniers_alchymista

03_Teniers_alchymista

kresba-Karla-Happela-1846-sken-z-knihy-Senzace-peti-stoleti-v-kramarske-pisni-1990-1-707x1024

kresba-Karla-Happela-1846-sken-z-knihy-Senzace-peti-stoleti-v-kramarske-pisni-1990-1-707x1024

stare-noty-ilustracni-foto-archiv-UDU-1-1024x576

stare-noty-ilustracni-foto-archiv-UDU-1-1024x576


Zpět na výpis