Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR - Zažijte výukovou EDU laboratoř na vlastní kůži!

06. 04. 2023

Pracoviště se významnou měrou věnuje popularizaci vědy a vzdělává zájemce o přírodní vědy formou celoročních programů pro žáky ZŠ (včetně předškoláků MŠ), studenty SŠ a VŠ bude část stánku přeměněna na výukovou EDU minilaboratoř, kde si její návštěvníci v krátkých experimentech budou moci zažít některé naše chemické úlohy tzv. „na vlastní kůži“. U nás se bude nejen diskutovat o výsledcích vědy a výzkumu, ale i experimentovat a soutěžit, např. o periodické tabulky, plakáty a brožury o J. Heyrovském, buttony aj. ceny.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. je vědecká instituce rozvíjející badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Co to tedy znamená pro návštěvníka našeho stánku Veletrhu vědy, co se u nás dozví?

Vědci v celé řadě našich laboratořích dnes pracují v moderním oboru, kterým je nanovýzkum. Navrhují různé nanomateriály, které mají uplatnění například jako katalyzátory chemických procesů a technologií, v energetice (akumulátory a baterie) či se uplatňují ve zdravotnictví. Také námi navržené a připravené nanomateriály na bázi oxidu titaničitého či drahých kovů se využívají v ochraně životního prostředí: čistí vzduch či vodu nebo chrání památky před jejich destrukcí. Jiné nanomateriály na bázi uhlíku (grafen) či dalších molekul (tzv. 2D materiály) jsou úspěšné při využití v elektronice, kde z nich vznikají tranzistory, čidla, nanosenzory a další elektronické součástky. Také se u nás vyvíjejí materiály, jež jsou elektrodami v bateriích a akumulátorech. Mezi další naše fyzikální chemiky patří vývojáři technologií uplatňujících se na odbourávání oxidu uhličitého, obávané škodliviny v životním prostředí, nebo na vývoji moderních technologií, jež nahradí fosilní energetický model. Elektrochemické metody vzešlé a navazující na polarografii Jaroslava Heyrovského se uplatňují při vývoji senzorů či analytických metod s užitím v medicíně, farmacii, ekologii a dalších oborech. Vědci v biofyzikálních týmech zdokonalují fluorescenční mikroskopii, se kterou potom společně s vědci z lékařského výzkumu hledají cesty, jak zatočit s různými civilizačními chorobami (např. Parkinsonova či Alzheimerova choroba). No a naši výpočetní chemici modelováním systémů urychlují experimentátorům zdlouhavé putování za nanomateriály tím, že jim vyberou cestu, kterou se při syntéze nového materiálu mají dát. Na některé z odborníků zabývajících se uvedenými tématy tedy narazíte na našem stánku.

Zájemci o Ústav Heyrovského, kde se dělá skvělý výzkum a věda v oboru fyzikální chemie, nás najdou na našich stránkách s adresami:

www.jh-inst.cas.cz -  stránky Ústavu

www.heyrovsky.cz - stránky výstavy o J. Heyrovském (Příběh kapky)

www.3nastroje.cz - stránky vzdělávacího programu celoročně pracujícího se zájemci o přírodní vědy

AVČR_portrety_ÚFCHJH_01

AVČR_portrety_ÚFCHJH_01

DSC03496

DSC03496

DSC03836-web

DSC03836-web

DSC_0046-1024x683

DSC_0046-1024x683

DSC_0054

DSC_0054

DSC_0081-19-8

DSC_0081-19-8

DSC_0102-web

DSC_0102-web

DSC_0108-web

DSC_0108-web

DSC_0125-1024x683

DSC_0125-1024x683

DSC_0299-1024x683

DSC_0299-1024x683

DSC_0329

DSC_0329

DSC_0412-1024x683

DSC_0412-1024x683

DSC_0655

DSC_0655

DSC_0958-1024x683

DSC_0958-1024x683

DSC_0979

DSC_0979

DSC_1169-16-6

DSC_1169-16-6

lab 207

veletrh vedy22_stanky-20


Zpět na výpis