Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

06. 04. 2023

Vědci v celé řadě našich laboratořích dnes pracují v moderním oboru, kterým je nanovýzkum. Navrhují různé nanomateriály, které mají uplatnění například jako katalyzátory chemických procesů, technologií, výrob či se uplatňují ve zdravotnictví. Takže námi navržené a připravené nanomateriály na bázi oxidu titaničitého či drahých kovů se uplatňují v ochraně životního prostředí: čistí vzduch či vodu nebo chrání památky před jejich destrukcí. Jiné nanomateriály na bázi uhlíku (grafen) či dalších molekul (tzv. 2D materiály, např. jodid chromitý) jsou úspěšné při využití v elektronice, kde z nich vznikají tranzistory, čidla, nanosenzory aj.). Také se u nás navrhují materiály, jež jsou elektrodami v bateriích a akumulátorech. Mezi další naše fyzikální chemiky patří vývojáři technologií uplatňujících se na odbourávání oxidu uhličitého, obávané škodliviny v životním prostředí. Elektrochemické metody vzešlé a navazující na polarografii Jaroslava Heyrovského se uplatňují při vývoji senzorů či analytických metod s užitím v medicíně, farmacii, ekologii a dalších oborech.

A protože Ústav se významnou měrou věnuje popularizaci vědy a vzdělává zájemce o přírodní vědy formou celoročních programů pro žáky ZŠ (včetně předškoláků MŠ), studenty SŠ a VŠ bude část stánku přeměněna na výukovou EDU minilaboratoř, kde si její návštěvníci v krátkých experimentech budou moci zažít některé naše chemické úlohy tzv. „na vlastní kůži“. U nás se bude nejen diskutovat o výsledcích vědy a výzkumu, ale i experimentovat a soutěžit, např. o periodické tabulky, plakáty a brožury o J. Heyrovském, buttony aj. ceny. 

Zájemci o Ústav Heyrovského, kde se dělá skvělý výzkum a věda v oboru fyzikální chemie, nás najdou na našich stránkách s adresami: 
www.jh-inst.cas.cz -  stránky Ústavu
www.heyrovsky.cz - stránky výstavy o J. Heyrovském (Příběh kapky)
www.3nastroje.cz - stránky vzdělávacího programu celoročně pracujícího se zájemci o přírodní vědy

DSC_0046-1024x683

DSC_0046-1024x683

DSC_0125-1024x683

DSC_0125-1024x683

DSC_0299-1024x683

DSC_0299-1024x683

DSC_0412-1024x683

DSC_0412-1024x683

DSC_0958-1024x683

DSC_0958-1024x683

DSC_1169-16-6

DSC_1169-16-6

veletrh vedy22_stanky-20

veletrh vedy22_stanky-20


Zpět na výpis