Ústav jaderné fyziky AV ČR

06. 05. 2023

Zamyslíme se na strukturou atomu, jádrem a elektronovým obalem. Některá jádra jsou radioaktivní a jejich přeměna bývá často doprovázena ionizujícím zářením. Abychom ho mohli měřit, používáme různé typy detektorů. Některé z nich si představíme a vyzkoušíme, zda detekují záření kolem nás. Odvážlivci mohou zkontrolovat také sami sebe nebo své kamarády. Různé typy záření, částice a urychlené ionty je třeba detekovat ve většině experimentů jaderné fyziky. Proto jsou pro nás detektory velmi důležité. Pracujeme také často s urychlenými částicemi. Aby se dostali až tam, kam potřebujeme, musíme vyčerpat z aparatury vzduch. S vytvořeným vakuem bývá někdy docela zábava. Přijďte a přesvěčte se sami.


Zpět na výpis