Ústav jaderné fyziky AV ČR - Výzkum bouřek pomocí mobilních měřicích systémů

06. 04. 2023

Na Veletrhu vědy představí Ústav jaderné fyziky AV ČR unikátní výzkumné vozidlo vybavené inovativními měřicími přístroji pro výzkum bouřek.

Co se snažíme zjistit?

 1. Bouřková oblaka a blesky generují ionizující záření. Oblaka se chovají jako gigantický přírodní urychlovač částic, jehož princip postupně rozkrýváme.
 2. Vlastně ani neznáme přesný princip, který vede ke vzniku blesku.
 3. Samotné pozorování blesků a ionizujícího záření odporuje našim představám o vzniku a rozložení náboje v oblacích.
 4. Přesto, že bouřky a blesky jsou velmi běžný jev, který lidstvo zkoumá již velmi dlouho, dnes, více jak 270 roků od vynálezu bleskosvodu jsme stále teprve na počátku poznání těchto přírodních jevů.

Náš výzkumný tým využívá pokročilé měřicí technologie umístěné na vysokohorských observatořích a na měřicích autech:

 • All-sky vysokorychlostní kamery
 • Radiové přijímače vlastní konstrukce
 • Nové inovativní elektrické mlýnky pro měření elektrických polí
 • Speciální gamma spektrometry pro detekci ionizujícího záření
 • UAV Vírník
 • Anemometr na bázi Bernoulliho jevu
 • Akustický disdrometr
 • RTK GNS pro určení pozice a orientace měřícího vozu

Tato kombinace přístrojů nám umožňuje detailně zkoumat dynamiku blesků, což přispívá k lepšímu porozumění těmto komplexním přírodním jevům.

Novinkou naší expozice bude také Kelvinův vodní kapkový elektrostatický generátor, který bude simulovat tvorbu náboje v bouřce. Na výskyt skutečné bouřky během veletrhu vědy se totiž spolehnout nemůžeme.

Význam a přínos:

Výsledky tohoto výzkumu mají potenciál zásadně rozšířit naše chápání vzniku a vývoje blesků, což může mít dalekosáhlé důsledky pro predikci a mitigaci rizik spojených s těmito jevy. Naše předchozí práce vedla k významným objevům, včetně nových hodnot průměrné doby trvání blesků a jejich rozměrů, což vedlo k inovacím v používané instrumentaci.

Přijďte se seznámit s našimi měřícími metodami a zjistit více o fascinujícím světě blesků a ionizujícího záření v bouřkových oblacích. Těšíme se na vaši návštěvu na Veletrhu vědy!

 

 


Zpět na výpis