Ústav jaderné fyziky AV ČR

06. 04. 2023

Na našem stánku se tak podíváte, jak se dá radioaktivita měřit a kde všude se s ní můžeme setkat.
Ústav jaderné fyziky AV ČR je největší institucí zaměřenou na základní i aplikovaný výzkum v oblasti jaderné fyziky v České republice. Důležitým úkolem ústavu je ve spolupráci s vysokými školami vychovávat budoucí odborníky v tomto oboru. Jeho základními zařízeními jsou čtyři urychlovače a neutronové difraktometry využívající neutronové kanály reaktoru ÚJV a.s. Ve spolupráci s řadou zahraničních institucí studuje jadernou hmotu a přechody mezi jejími různými fázemi pomocí srážek těžkých iontů, zaměřuje se na experimentální jadernou fyziku nízkých energií, teoretickou a matematickou fyziku. V oblasti aplikací jaderné fyziky se orientuje na její perspektivy v energetice. Dále na rozvoj jaderných analytických metod využívaných v archeologii, ekologii a využití neutronové difrakce a rozptylu pro studium materiálů. Důležitými směry aplikací je vývoj i produkce radiofarmak a využití dozimetrie ionizujícího záření. V loňském roce oslaví výročí 60 let od svého vzniku. Pro správnou funkci urychlovačů je potřeba vakuum. 


Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Mgr. Markéta Kinská
kinska@ssc.cas.cz
mob.: +420 731 044 419

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00

VSTUP ZDARMA


JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?