Ústav jaderné fyziky AV ČR

06. 04. 2023

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., provádí výzkum v široké oblasti jaderné fyziky jak experimentální, tak teoretické. Jeho hlavními výzkumnými zařízeními jsou lineární i cyklické urychlovače, ale také difraktometry využívající neutronové kanály a pronajaté u výzkumného reaktoru LVR-15 v Řeži u Prahy v areálu, kde sídlí většina oddělení i zařízení ÚJF. Ústav se zaměřuje na rozvoj jaderných analytických metod využívaných v archeologii, ochraně přírody a dalších oborech, i na využití neutronové difrakce a rozptylu pro studium a změny materiálů. Ve spolupráci s řadou zahraničních institucí studuje ÚJF jadernou hmotu například pomocí srážek těžkých iontů. Důležitými směry aplikací jsou vývoj radiofarmak pro terapii i léčbu a využití dozimetrie ionizujícího záření pro ochranu lidí i přístrojů na zemi, v atmosféře i při kosmických letech. A co ústav představí na svém letošním stánku? Radiouhlíková laboratoř CRL, provozovaná ÚJF ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, nechá návštěvníky tipovat, které vzorky lze datovat a které ne, a představí jim stan s falešnou slonovinou. Po loňském úspěchu bude opět na samostatném místě vystaven automobil s vybavením pro měření bouřek, používaný pracovníky Oddělení dozimetrie záření ÚJF v rámci projektu CRREAT.


Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Martina Šustová
sustova@ssc.cas.cz
mob.: +420 603 500 731

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Mgr. Markéta Kinská
kinska@ssc.cas.cz
mob.: +420 731 044 419

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00

VSTUP ZDARMA


JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?