Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

06. 04. 2023

Ústav teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) je historicky jedním z prvních technicky zaměřených ústavů. Náplní jeho činnosti je především výzkum v oblasti mechaniky stavebních konstrukcí a materiálů. S postupujícím rozvojem techniky a potřebou zkoumání materiálů na mikro-úrovni začali vědci v ÚTAM využívat k analýze moderní fyzikální metody, umožňující nahlédnout skutečně do nitra materiálů a poskytnout tak podklady pro návrhy směřující k jejich vyšší odolnosti.  Návštěvníci veletrhu mají možnost seznámit se s několik takovými metodami.

Výpočtová tomografie (CT) si v posledních dvaceti letech vybudovala nezastupitelné místo při zobrazovaní vnitřní struktury objektů nejen v oblasti medicíny, ale též ve výzkumu a průmyslu. Spojení CT a mechanických testů umožňuje detailní sledování deformačních procesů uvnitř materiálů se složitou vnitřní strukturou. Zveme Vás na ukázku principu CT snímkování a laboratorních zařízení vlastní konstrukce a jejich využití v biomechanice a materiálovém výzkumu.

Nahlédnout do skryté mikrostruktury stavebních materiálů nám vedle CT umožňují také mikroskopy. Díky nim spatříme pouhým okem neviditelné detaily a tvary, na jejichž základě můžeme například určit, z jakého materiálu byl před staletími postaven nějaký hrad nebo jakým způsobem se v minulosti připravovaly malty. Pojďte s námi nahlédnout do mikrosvěta stavebních hmot – možná zjistíte, že beton vůbec není jen fádně šedý! Ukážeme vám, jak se tyto materiály získávají a jakým způsobem je zkoumáme. Nezůstane jen u slov – přímo na místě dostanete příležitost pomoci nám s identifikací neznámých stavebních materiálů.


Zpět na výpis