Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

06. 04. 2023

V Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (ÚTIA) se provádí základní i aplikovaný výzkum v oblasti počítačového zpracování reálných dat zatížených nepřesností a neurčitostí. Expozice představí takové projekty, ve kterých se podařilo propojit základní i aplikovaný výzkum a poskytnout tak prakticky využitelné výsledky. Návštěvníci se budou moci seznámit s různými způsoby vylepšování amatérských digitálních fotografií i s pokročilými metodami profesionálního zpracování digitálních obrazových dat nejrůznějšího typu, např. záznamů z videokamer, infračervených snímků, ultrazvukových obrazů, radarových dat, dat z lékařských zobrazovacích přístrojů (počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI), pozitronová emisní tomografie (PET), videokymografie), prostorových (3D) obrazů apod.

veletrh vědy22_stánky-62

veletrh vědy22_stánky-62


Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Martina Šustová
sustova@ssc.cas.cz
mob.: +420 603 500 731

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Mgr. Markéta Kinská
kinska@ssc.cas.cz
mob.: +420 731 044 419

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00

VSTUP ZDARMA


JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?