Ústav termomechaniky AV ČR - Odhalte jak aeroelasticita ovlivňuje chování křídla letadla

06. 04. 2023

V naší nové expozici na vás čekají dva experimenty odhalující tajemství aerodynamiky. Nejprve si sami vyzkoušíte, jak rozkmitat křídlo letadla pouhou změnou rychlosti proudění vzduchu na určitou kritickou hodnotu. Tímto pokusem vám ukážeme, jak funguje aeroelasticita – vzájemné působení proudění vzduchu a těles, které se vzduchem pohybují, jako jsou křídla letadel, nebo těles, které se nepohybují a jsou vzduchem obtékána, jako jsou například konstrukce mostů. Aeroelasticita nám umožňuje porozumět tomu, jak aerodynamické síly ovlivňují dynamické chování těles a jak mohou tyto síly v krajních případech vést až ke katastrofě.

V dalším experimentu vám pomůžeme postavit z kostiček vlastní ulici, abychom se pak společně podívali, jak geometrie budov ve vašem „miniměstečku“ ovlivňuje proudění větru v ulicích.

c.3_StaromestskeNamestiModel3

c.3_StaromestskeNamestiModel3

c.3_kostky_praporek

c.3_kostky_praporek

veletrh vedy22_stanky-1

veletrh vedy22_stanky-1


Zpět na výpis