Ústav výzkumu globální změny AV ČR

06. 04. 2023

Funkce a služby ekosystémů v podmínkách klimatické změny

Klima a s ním i životní prostředí se vlivem lidských aktivit mění, a to se projevuje také na funkcích a službách, které ekosystémy člověku poskytují. Jak se na probíhající  klimatickou změnu můžeme adaptovat či zmírnit její dopady? Jaké funkce nám budou ekosystémy poskytovat v blízké budoucnosti? Které ekosystémové funkce mohou různé zásahy do současné krajiny ovlivnit?

To jsou klíčová témata, jejichž řešením se zabývá Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.

Na Veletrhu vědy v naší expozici  představíme dílčí metody zjišťování současného stavu ekosystémů, nástroje modelování budoucího vývoje a analýzy náchylnosti současné krajiny k degradaci. Vzájemné vazby mezi ekosystémovými funkcemi budeme demonstrovat prostřednictvím několika praktických ukázek.  Ukážeme souvislost mezi charakterem využití zemědělských půd, ekologickým stavem vodních útvarů a rovněž vliv vybraných přírodě blízkých opatření ke zmírnění dopadů environmentální změny.

VV_2023_CzechGlobe_1

VV_2023_CzechGlobe_1

VV_2023_CzechGlobe_2

VV_2023_CzechGlobe_2

VV_2023_CzechGlobe_3

VV_2023_CzechGlobe_3

VV_2023_CzechGlobe_4

VV_2023_CzechGlobe_4

VV_2023_CzechGlobe_5

VV_2023_CzechGlobe_5

VV_2023_CzechGlobe_6

VV_2023_CzechGlobe_6

VV_2023_CzechGlobe_7

VV_2023_CzechGlobe_7

Veletrh_vedy_2022_ilustracni_foto

Veletrh_vedy_2022_ilustracni_foto

veletrh vedy22_stanky-18

veletrh vedy22_stanky-18


Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Martina Šustová
sustova@ssc.cas.cz
mob.: +420 603 500 731

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Mgr. Markéta Kinská
kinska@ssc.cas.cz
mob.: +420 731 044 419

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00

VSTUP ZDARMA


JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?