Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

06. 04. 2023

Rezistence bakterií vůči antibiotikům je jednou z největších hrozeb pro lidské zdraví. Čím dál významnější roli v této problematice sehrávají rezistentní patogeny v odpadních vodách, které produkují nemocnice, domácnosti a zemědělské objekty. Přestože 97 % odpadních vod v Česku je přivedeno do čistíren odpadních vod, kde většina patogenů nepřežije podmínky procesu čištění, jejich genetická informace, tzv. geny rezistence, se však může šířit dál přenosem na jiné, nepatogenní bakterie, které se v čistírnách běžně množí a mohou se dostat do řek nebo podzemních vod. Mluvíme zde o tzv. horizontálním přenosu genů, který se v bakteriálních kulturách běžně děje a může být zprostředkován fyzickým kontaktem bakterií, přenosem volné DNA nebo pomocí virů (bakteriofágů).        

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE


Zpět na výpis