Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

24. 04. 2024

Geny antibiotické rezistence ve vodě ?!?

Stále více bakterií odolává léčbě antibiotiky. Tzv. antibiotická rezistence je jednou z vážných zdravotních hrozeb současnosti. Významnou roli v ní hrají rezistentní patogenní mikroorganismy v odpadních vodách z nemocnic, domácností či zemědělství. Přestože jsou v čistírnách odpadních vod podrobeny procesu, který většina patogenů nepřežije, jejich genetická informace nesoucí geny rezistence se šíří dál. Takto vybavené, dříve neškodné bakterie pak pokračují do řek nebo podzemních vod, a ohrožují tak zdroje pitné vody. Je to přirozený proces, který tu byl a vždy bude, ale kvůli nadměrnému užívání antibiotik se ale začíná vymykat naší kontrole a některá antibiotika přestávají být účinná. Podrobný monitoring situace v oblasti vodohospodářství je jedním z dílků skládačky, na které se VŠCHT Praha podílí spolu s lékaři, farmaceuty, veterináři, zemědělci a vy si ho vyzkoušíte na našem stánku na Veletrhu vědy.  

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE

240_F_383127303_89aft2ERK1dDaVshT0x7V2rED86e0rwz

240_F_383127303_89aft2ERK1dDaVshT0x7V2rED86e0rwz

240_F_746201519_Tpcc8YXLngDuOdGqgKeursEuh5kBP3of

240_F_746201519_Tpcc8YXLngDuOdGqgKeursEuh5kBP3of

240_F_753289764_1UHxUGQexT6dR2PJ9fFF3KZ56zF3H8fx

240_F_753289764_1UHxUGQexT6dR2PJ9fFF3KZ56zF3H8fx

Jakub Štěpánek

Jakub Štěpánek

_702a04ca-7add-421a-8d79-a6a85dfd1fa6

_702a04ca-7add-421a-8d79-a6a85dfd1fa6

_7a88b14f-77e7-4e86-b2d6-79e9f5763c93

_7a88b14f-77e7-4e86-b2d6-79e9f5763c93

čistírna odpadních vod

čistírna odpadních vod

show (2)

show (2)

show

show

stánek všcht 2

stánek všcht 2

stánek všcht 3

stánek všcht 3

stánek všcht

stánek všcht


Zpět na výpis