Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

06. 04. 2023

Posláním ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. V rámci ústavu pracuje Autorizované metrologické středisko, Akreditovaná kalibrační laboratoř, Odvětvové informační středisko (ODIS) včetně Zeměměřické knihovny®.

Ústav je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí. Svoji činnost zaměřuje především na řešení úkolů souvisejících s hlavními činnostmi organizací svého zřizovatele, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a na uplatnění své pozice znalostního centra pro obory geodezie, kartografie a katastru nemovitostí.

V současné době řeší ústav projekty financované TA ČR, v rámci programů Doprava 2020+ a Beta, projekty MŠMT ČR na provozování geodetické observační infrastruktury v rámci programu CzechGeo, který je součástí multilaterální mezinárodní evropské iniciativy EPOS (Observační systém evropské desky), grantové projekty GA ČR a Evropské kosmické agentury a evropské projekty v rámci H2020. Spektrum řešených projektů zahrnuje rovněž projekty MPO ČR, Ministerstva kultury, Ministerstva Vnitra a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

WEBOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELE


Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Mgr. Markéta Kinská
kinska@ssc.cas.cz
mob.: +420 731 044 419

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00

VSTUP ZDARMA


JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?