ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI — FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

03. 05. 2023

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni je renomovanou výzkumnou fakultou s významným podílem doktorského studia i kvalitní výchovou inženýrů a bakalářů. Fakulta s kvalitní pedagogickou činností, jejíž absolventi mají dobré uplatnění na trhu a jsou vyhledáváni průmyslem. FEL realizuje základní i rozsáhlý výzkum aplikovaný, který má prokazatelné a významné dopady do praxe a přispívá k rozvoji naší společnosti v národním i mezinárodním kontextu. V oblasti vzdělávací činnosti fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Dále poskytuje své služby v oblasti celoživotního vzdělávání. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se fakulta orientuje na řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu. Fakulta má dlouhodobé zkušenosti s řešením řady národních i mezinárodních grantových projektů a projektů smluvního výzkumu.

Fakulta dlouhodobě prokazuje schopnost úspěšně aplikovat výsledky své výzkumné a vývojové činnosti v praxi – toto lze doložit řadou průmyslových aplikací, které vznikly na základě dlouhodobé spolupráce s významnými podniky sahající za hranici plzeňského regionu.

Exponáty, na které se můžete těšit:

— Magneticky ovládané roboty a soft-roboty
— Smart textilie a tištěnou elektroniku
— Robotiku
— Výkonovou elektroniku

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52145906312_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52145906312_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52145911417_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52145911417_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52146920806_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52146920806_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52147406935_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52147406935_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52147433569_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52147433569_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52164029542_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52164029542_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52165059373_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52165059373_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52165291069_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52165291069_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52165541685_o

expozice-fakulty-elektrotechnick-zpadoesk-univerzity-v-plzni-na-veletrhu-vdy-2022_52165541685_o

makerspace-1-1024x1024

makerspace-1-1024x1024

pohyb_syst_bezdrat-1-1024x1024

pohyb_syst_bezdrat-1-1024x1024


Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Martina Šustová
sustova@ssc.cas.cz
mob.: +420 603 500 731

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Mgr. Markéta Kinská
kinska@ssc.cas.cz
mob.: +420 731 044 419

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00

VSTUP ZDARMA


JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?