Česká centra: pro českou vědu a inovace ve světě

26. 05. 2022

Jaké vědecké objevy a inovace dnes formují naši budoucnost? A jak může věda učinit Zemi lepším místem pro život? Výstava s rozšířenou realitou SDGs: Innovations for a Sustainable Future se pokouší poodhalit vyšší smysl vědy a inovací, k němuž mimo jiné patří i naplňování sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs).

Expozice Českých center přibližuje, jak inovace a vědecký pokrok pomáhají realizovat ambiciózní cíle udržitelného rozvoje. Kromě toho vás seznámíme s širokým spektrem projektů a aktivit vlastních i partnerských pro prezentaci české vynalézavosti a vědy ve světě. Organizujeme například odborné kurátorské cesty, debaty Science Café a jsme partnerem českého kola mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab. Díky tomu jsme nedávno podpořili doktorandku a vědkyni z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR Kristýnu Holanovou. Kristýna za svůj příspěvek v národním finále FameLab – Česká republika „Proteiny nejsou pouze jídlo“ získala Cenu Českých center, která jí přinesla rezidenční stáž v Římě.

Česká centra jsou kulturním institutem, zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich posláním je šíření a podpora dobrého jména České republiky a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. V současnosti působí v 26 zahraničních destinacích na 3 kontinentech.

Mock-up-002-1-1024x687


Zpět na výpis