Česká science centra vám na svém stánku i „zapálí“ ruku

26. 05. 2022

Lektoři českých science center, planetárií a hvězdáren nabídnou ochutnávku svých zábavně vzdělávacích aktivit na Veletrhu vědy.

Budou měnit barvy, vyvolávat duchy z baněk a probouzet k životu sopky. Bezpečně vás zapálí pro vědu, přesněji zapálí hořlavý plyn přímo na vaší ruce. Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni se na jejich pokusy můžete podívat okem termokamery. Čekat na vás budou i ozoboti – malí, ovšem velice šikovní robůtci, s nimiž si ukážeme, že ani programování nemusí být věda.

Diváci se stanou součástí vědeckého představení

Na Veletrhu vědy se mohou příznivci efektních pokusů těšit na science show z dílny IQLANDIE, olomoucké Pevnosti poznání a brněnského parku VIDA! „Připomeneme lidem tři Newtonovy pohybové zákony a popíšeme, jak fungují ve světě kolem nás. Jde o zákon setrvačnosti, síly nebo akce a reakce. Návštěvníci se tak stanou součástí vědeckého představení a pomocí mobilní aplikace Kahoot budou tipovat, jak pokusy dopadnou,” řekla Hana Laudátová, manažerka pro marketing a PR z centra VIDA!.

Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci si zase připravila mix zábavných chemických pokusů a dalších aktivit. V programu budou například experimenty cukrová duha, sopka z droždí, duch v baňce, hoření a hašení hořčíku nebo dokonce „řezání a zapalování“ rukou. Návštěvníci veletrhu uvidí i termokamery, které jsou dnes běžně využívány v průmyslu, výzkumu nebo v lékařství, ale mají také velký potenciál ve výuce. „Studentům umožňují vidět a lépe tak pochopit jinak abstraktní a okem neviditelné jevy a vizuální zážitek jim zprostředkovávají v reálném čase. Náš výzkumný tým využil svých zkušeností s profesionálními termokamerami a vyvinul termokameru, která je skvělým nástrojem pro badatelsky-orientovanou výuku fyziky, biologie, chemie, technické nebo třeba environmentální výuky,” uvedla Alice Nováková, manažerka vnějších vztahů z výzkumného centra Nové Technologie Západočeské Univerzity v Plzni.

termokamera-1-1024x683

Jak rozpoznat bankovní padělek?

Děti i dospělí si budou moci zahrát také hru Moneybox, ve které se skrývají různé úkoly ze světa peněz. Za úkol dostanou třeba rozpoznat bankovní padělek, najít nejlepší způsoby investic nebo prodat starožitnosti do zastavárny. Vyzkouší si nejen své znalosti, ale i důvtip. Hra vznikla ve spolupráci s Československou obchodní bankou (ČSOB), která bude na veletrhu prezentovat také aplikaci Filip. Ta je určena pro žáky od 10 do 15 let a je vhodnou pomůckou při výuce finanční gramotnosti.


Zpět na výpis
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Mgr. Markéta Kinská
kinska@ssc.cas.cz
mob.: +420 731 044 419

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00–18:00

VSTUP ZDARMA


JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?