Čtyři fakulty UJEP: materiálový výzkum, zelená chemie, nano a mikro povlaky či mob. laboratoř

31. 05. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem bude v letošním roce zastoupena hned čtyřmi jejími fakultami!

Expozice Přírodovědecké fakulty, Fakulty životního prostředí, Fakulty strojního inženýrství a Fakulty sociálně ekonomické společně vytvoří rozsáhlý výstavní celek v Hale číslo 4 a přilákají beze sporu Vaši pozornost.

Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí UJEP se budou prezentovat především materiálovým výzkumem orientovaným na prostředí pro kvalitní život (nanomateriály pro životní prostředí a pro biomedicínské aplikace) a zelenou chemii (inovativní chemické technologie pro recyklace odpadů) v rámci výzkumné infrastruktury NanoEnviCZ.

Přírodovědecká fakulta představí ukázky z oblasti IT technologií, světelnou mikroskopii, mikrofluidní droplet generátor, atmosférickou plazmu, chromatografii, ale také oceňovaný žákovský atlas a mnoho dalšího. Zabaví se i mladší návštěvníci – ti se mohou těšit třeba na pexeso, puzzle nebo tetování s vědeckou tématikou.

Za Fakultu životního prostředí budou prezentovány přenosné měřicí přístroje pro terénní analýzy reálných vzorků znečištění životního prostředí (XRF, Ramanův spektrometr a Multilab), které jsou využitelné také při studiu doktorských studijních programů uskutečňovaných na FŽP UJEP.

Fakulta strojního inženýrství představí vývoj a výzkum v oblasti nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Jedná se o výsledky projektu NANOTECH ITI II., který je zaměřen na pokročilé povrchové úpravy a modifikace povrchu materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikálních (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.

Jádro prezentace Fakulty sociálně ekonomické UJEP bude představovat mobilní behaviorální laboratoř, která má podobu atypického kamionového návěsu. Návěs disponuje specifickým systémem dvou výsuvných podlah, což umožňuje maximální využití podlahového prostoru pro 10 uzavřených kójí pro participanty a samostatný prostor pro samotné výzkumníky. Jedná se o jedinečnou mobilní laboratoř, která není dostupná na žádném jiném výzkumném pracovišti v České republice.

Všechny aktivity v mobilní laboratoři budou zaměřeny na představení technologií Laboratoří behaviorálních studií (LABS) FSE UJEP, proto bude expozice doplněna dalšími speciálními přístroji, které pomáhají zkoumat fungování kognitivních funkcí mozku a rozhodovacích mechanismů lidského chování – např. mindball, eye-tracking, Xsens či ProComp.

Účastníci expozice LABS se budou moci seznámit s výše uvedenými technologiemi či se osobně zapojit do jednotlivých behaviorálních experimentů. 

Tak dorazte, těšíme se na Vás!


Zpět na výpis