Navštivte expozici ZOO Praha

21. 05. 2024

K hlavním cílům moderní zoologické zahrady neodmyslitelně patří ochrana přírody. Zoo Praha se intenzivně věnuje ochraně živočichů v lidské péči (ex situ) tím, že koordinuje chov vybraných druhů v rámci záchovných programů a stará se o vedení tzv. plemenných knih. Dlouhodobě si přitom udržuje velmi vysokou úroveň chovatelské a odborné činnosti, což dokládá mimo jiné mládě kriticky ohroženého luskouna krátkoocasého, které se loni narodilo v Zoo Praha jakožto v první zoo v Evropě. V rámci své každodenní činnosti sbírá zoo také důležitá data. Pouze díky chovu v lidské péči bylo například týmem kurátora Petra Velenského odhaleno teplotní určení pohlaví u želvy Smithovy, které tak umožňuje cíleně inkubovat určité pohlaví potřebné pro další chov.

Poslání moderní zoologické zahrady je však mnohem širší než samotný chov a prezentace zvířat. Kromě vlastní chovatelské práce Zoo Praha sama vede nebo se podílí na různých ochranářských projektech v místě přirozeného výskytu ohrožených druhů živočichů (in situ). Mezi stěžejní projekty patří Návrat koně Převalského do Asie, Toulavý autobus a další aktivity na ochranu biodiverzity ve střední Africe, Ochrana gaviálů v severní Indii, Záchrana supa mrchožravého v jižní Evropě či Ochrana karase obecného v České republice.

Foto 10_Z09_5448_export

Foto 10_Z09_5448_export

Foto 12_JPJ1173_export

Foto 12_JPJ1173_export

Foto 16_IMG_0353_export

Foto 16_IMG_0353_export

Foto 1_Z09_7823_export

Foto 1_Z09_7823_export

Foto 22_2B9A6848

Foto 22_2B9A6848

Foto 2_Z09_7292_export

Foto 2_Z09_7292_export

Foto 3_DSC01102_export

Foto 3_DSC01102_export

Foto 4_Z09_6303_export

Foto 4_Z09_6303_export

Foto 5_DSC3610_export

Foto 5_DSC3610_export

Foto 8_Z09_8549_export

Foto 8_Z09_8549_export

Foto 9_Z09_6615_export

Foto 9_Z09_6615_export


Zpět na výpis