Roboty, Open Access nebo 3D procházku „Člověk v jeskyni“ předvede Národní tech. knihovna

26. 05. 2022

Roboti, mezinárodní soutěž pro mladé vědce, inovátory a vizionáře či komunikace vědeckých informací. To je jen střípek z náplně prezentace na stánku č. 53 Národní technické knihovny (NTK).

Program:

2. 6., 3. 6. 11.00-12.00, 13.00-14.00 Prezentace robotů Humanoid a King Spider

Ukážeme vám, z čeho se naši roboti skládají, co všechno umí, či co je nutné znát pro jejich ovládání. Součástí ukázek bude i prezentace vizuálního materiálu souvisejícího s tématem robotiky a prostoru nově zřízeného tematického hnízda v NTK.

2. 6., 3. 6. 14.00-15.00, 16.00-17.00 Prezentace mezinárodní soutěže Falling Walls Lab CZ pro mladé vědce, inovátory a vizionáře 

Cílem soutěže Falling Walls je dát dohromady budoucí generaci vědců, inovátorů a vizionářů a přijít s nekonvenční myšlenkou – vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry. Soutěž každoročně pořádá berlínská organizace Falling Walls Foundation. Hostem na našem stánku bude 2. 6. od 14.00 hod. Markéta Klíčová z Technické univerzity v Liberci, která vyhrála na světovém finále Falling Walls v Berlíně v roce 2018 cenu publika (Audience Award) se svou prezentací Breaking the Wall of Colorectal Cancer Treatment. Finále národního kola se v letošním roce uskuteční 13. září opět v NTK. Všechny tímto srdečně zveme.

2. 6., 3. 6. – 15.00-16.00, 17.00-18.00 CzechELib – komunikace vědeckých informací – vědecké publikování, Open Access

Každý výzkum vychází z předchozích poznatků a výsledků, a proto studium dostupných vědeckých článků a knih je nedílnou součástí každého bádání. Zažitý způsob šíření vědeckých výsledků, kdy bylo zpoplatněno čtení článku (např. formou předplatného) nikoli jeho publikování, se teď mění, a to tak, že platba za uveřejnění přechází na autora a čtení je pro všechny na celém světě zdarma. Tento způsob publikování se nazývá otevřeným režimem (Open Access), který přináší větší dosah a okamžitou využitelnost výsledků.  

Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib), které je součástí  NTK, sjednává předplatné na licencované elektronické informační zdroje pro 128 členských institucí v ČR (univerzity, výzkumné ústavy, knihovny, nemocnice aj.). CzechELib uzavíráním transformačních smluv, které kromě předplatného zahrnují i publikační část, umožňuje autorům publikovat v režimu Open Access bez dalších poplatků. 

Dozvíte se:

Jak se komunikují výsledky vědeckého bádání – co jsou to vědecké časopisy, jejich vydavatelé.

Jak podporuje CzechELib vědecké publikování.

Stálá prezentace: 

Součástí prezentace bude virtuální 3D procházka po úspěšné výstavě Člověk v jeskyni, která probíhala v Galerii NTK a za kterou její kurátor Milan Mikuláštík spolu s Janou Písaříkovou z Moravské galerie v Brně získali Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu každoročně uděluje Česká archeologická společnost.

Akademické služby

Profesní a akademický úspěch našich uživatelů je cílem NTK! 

Nabízíme širokou škálu akademických služeb spojených s rozvíjením dovedností potřebných pro vyhledávání a používání informací, vytváření a prezentaci odborných výstupů. Pomáháme pedagogům a studentům s orientací v informačním světě, posílit jejich kompetence k práci s informacemi a připravujeme studenty na život v informační společnosti založené na průběžném (sebe)vzdělávání.

Snažíme se přispívat k mezinárodnímu akademickému, studijnímu a profesnímu úspěchu českých a v Česku působících pedagogů, studentů a začínajících výzkumníků, podporovat excelentní výuku a výzkum. Služby nabízíme jak osobně v budově NTK, tak online prostřednictvím bezplatných konzultací, workshopů a webinářů, nebo využít některý z on-line návodů nebo průvodců oborem.

Po celou dobu konání veletrhu budou k dispozici odborní pracovníci NTK a projektu CzechELib pro individuální konzultace.


Zpět na výpis