Univerzita J.E.Purkyně se představí na Veletrhu vědy

21. 05. 2024

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje.Vzděláváme více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.

Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu. Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult.UJEP naplňuje roli nejvýznamnější a nezastupitelné vědecko-výzkumné, umělecké a vzdělávací instituce Ústeckého kraje a roli významného aktéra a partnera v sociálně ekonomických vztazích na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Ve všech svých uskutečňovaných činnostech bude dbát na maximální možnou míru kvality a odpovědnosti, bude aplikovat a rozvíjet informační technologie a systémy pro podporu vzdělávací a tvůrčí činnosti, bude reflektovat nové potřeby a výzvy společnosti, trhu práce a technologického rozvoje. Při dosahování stanovených strategických cílů rozvoje bude současně ctít své společenské poslání – být aktivní nositelkou a šiřitelkou vzdělanosti, morálních a společenských hodnot.

Vzděláváme více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.

Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult :

fakulta sociálně ekonomická

fakulta umění a designu

fakulta strojního inženýrství

fakulta zdravotnických studií

fakulta životního prostředí

filozofická fakulta

pedagogická fakulta

přírodovědecká fakulta

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje.

Vzděláváme více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.

Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult :

fakulta sociálně ekonomická

fakulta umění a designu

fakulta strojního inženýrství

fakulta zdravotnických studií

fakulta životního prostředí

filozofická fakulta

pedagogická fakulta

přírodovědecká fakulta

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje.

Vzděláváme více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.

Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult :

fakulta sociálně ekonomická

fakulta umění a designu

fakulta strojního inženýrství

fakulta zdravotnických studií

fakulta životního prostředí

filozofická fakulta

pedagogická fakulta

přírodovědecká fakulta

080321_3

080321_3

1A6A1200_1

1A6A1200_1

2P5B5368_1

2P5B5368_1

CPTO1

CPTO1

DJI_0049

DJI_0049

DJI_0396

DJI_0396

DJI_0416

DJI_0416

DJI_0474

DJI_0474

_MG_9778-9800

_MG_9778-9800


Zpět na výpis