#VEDADOPRAXE – Univerzita Karlova vás na svých stáncích propojí s odborníky

19. 05. 2022

Jakým směrem jsou vědci z center a tradiční fakulty Univerzity Karlovy zaměřeni můžete zjistit v rozmanitých expozicích. Pojďte si s odborníky popovídat osobně.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy se zabývá výzkumem vztahu společnosti a životního prostředí. Propojuje přístupy společenských a environmentálních věd.

Oddělení ekonomie a sociologie Vás zve do vodního baru na ochutnávku vod zdarma. Poznáte kohoutkovou od balené vody? Za účast na ochutnávce Vás navíc odměníme domácí limonádou.

Dále Vám představíme výsledky modelování vývoje energetiky, dopravy a ekonomiky. Jaký podíl energetických zdrojů ve výrobě elektřiny a tepla může v České republice být a za jakých podmínek? Jak se vyvíjí vozový park v ČR?

Zajímá Vás, jaké je české veřejné mínění ve vztahu k různým otázkám životního prostředí, například klimatické změny? Jak se Češi chovají v různých oblastech, např. v dopravě, energiích a stravování? Jaká opatření by uvítali na řešení problémů životního prostředí? Rádi Vám zodpovíme tyto a další otázky k na základě našich výzkumů reprezentativních pro obyvatele ČR a jiných evropských zemí.

Přijďte si vyzkoušet naši aplikaci nabíjecích stanic pro elektromobily Nabijto.cz a popovídat s našimi experty o výsledcích celé řady projektů.

Obrazek3-1-1024x683

Přijďte si s experty Markétou Braun Kohlovou a Janem Urbanem z Oddělení pro výzkum environmentálního chování vyzkoušet naší aplikaci ZeLogIC, se kterou lze predikovat zájem lidí o dovoz zboží z internetových obchodů způsoby šetrnými k životnímu prostředí. Ukážeme vám nástroje k měření environmentální motivace a vysvětlíme, proč není dobré ptát se: “jak důležitá je pro Vás ochrana životního prostředí?

Chcete vědět, jak velký vliv má environmentální motivace lidí na spotřebu zboží a služeb šetrných k životnímu prostředí?

Chcete získat představu, jak velká část lidí v ČR upřednostňuje environmentálně šetrné alternativy, i když jsou dražší? Chcete vědět, jaký vliv má tzv. zelená spotřeba na sociální status spotřebitelů a proč tomu tak je?

Zajímá vás, jak mohou experimenty pomoci firmám rozhodnout se o nabídce produktů šetrných k životnímu prostředí, aniž by na tom tratily? Chcete vědět jak měřit motivaci lidí tak dobře, aby bylo možné její znalost využít k predikci chování s dopady na životní prostředí?

Umíme vysvětlit zájem lidí o šetrné výrobky a služby. Rádi se ptáme a hledáme odpovědi, které chceme sdílet s Vámi.

Ukázka aplikace ZeLogIC

Obrazek3-2-1024x551

Kreativní učení pro budoucí myšlení (futures thinking): Společný proces tvorby vedoucí k rozvoji kreativity a myšlení o budoucnosti ve školách.

Vědci z Oddělení environmentálního vzdělávání chtějí na výstavě ukázat možnosti kreativního vzdělávání a jeho potenciál přispět k nezbytné transformaci ve vzdělávání – tím, že podporuje osobní angažovanost žáků potřebnou k nastartování společenských změn k udržitelné budoucnosti. Představujeme koncepty a metody kreativního vzdělávání, které u žáků rozvíjejí kritické hodnocení vlastních hodnot a zapojují jejich představivost do vytváření alternativních vizí budoucnosti. Ukazujeme potenciál kreativity k prohloubení a obohacení myšlení o budoucnosti (což později může vést k osvojení foresightových metod strategického plánování).

Přijďte se podílet na společném kreativním projektu, který vznikne v průběhu vědeckého veletrhu. Žádné speciální dovednosti nejsou potřeba! Můžete se jen zastavit a přispět k rozvíjející se vizi města budoucnosti.

Obrazek10

Centrum pro přenos poznatků a technologií je od roku 2007 samostatnou součástí Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií, vytváří příležitosti a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role Univerzity s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost.

PROPOJUJE vědecké týmy se soukromým a veřejným sektorem. PODPORUJE uplatnění inovací ve společnosti. CHRÁNÍ duševní vlastnictví. POMÁHÁ vědcům měnit nápady v produkty.

Na veletrhu představíme zajímavé „case“. Jste obchodní společnost? Neziskovka? Zástupce veřejné správy nebo další neuniverzitní instituce? Máte zájem o spolupráci s Univerzitou Karlovou? Hledáte kontakt na akademiky zabývající se konkrétní problematikou? Rádi byste si rozšířili znalosti v oblasti vědy a inovací? Poptáváte odborné školení v oblasti ochrany duševního vlastnictví? Chcete investovat do vědy? Zkonzultujeme, co Vás zajímá, nebo Vás propojíme s relevantními vědeckými týmy.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu studijních programů, jichž zde lze studovat téměř dvě stě, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru, což dokládá fakt, že se o studium na této fakultě každoročně uchází tisíce zájemců. Na Filozofické fakultě UK studuje přes 6000 studentů, z nichž se mnohdy stávají vůdčí osobnosti společenského života naší země. Absolventi se dokáží vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky. Filozofická fakulta zajišťuje výuku největšího počtu humanitních programů v České republice. Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici.

Přijďte si poslechnout a probrat aktuální výzkumné směry a výzvy našich expertů.

Obrazek7

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Matematicko-fyzikální fakulta UK je respektovanou školou, která se v hodnocení vědeckých institucí v České republice zpravidla umisťuje na prvním místě. Slovo Matfyz je považováno za synonymum pro excelenci ve vědě i výuce. Absolventy MFF UK naleznete v mnoha špičkových firmách i na věhlasných světových univerzitách. Na našem stánku se mimo jiné představí sdružení SPIE a FYKOS. Jestli vás nebaví teoretické fyzikální poučky a přitom chcete vědět, k čemu je fyzika dobrá, přijďte se podívat na program SPIE plný experimentů. Ukážeme vám zajímavé optické jevy nebo hrátky s dusíkem o teplotě –196 °C. FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) pro vás představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy.

Obrazek8

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Dějiny umění, historie, aplikovaná etika a teologie na KTF UK

Cesta k humanitním oborům obohacená o spirituální perspektivu

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (KTF UK) je jednou z menších fakult UK: díky tomu vytváří skutečné společenství a studentům nabízí rodinnější prostředí než větší fakulty. Na fakultě je možné studovat následující obory: Dějiny evropské kultury, Dějiny křesťanského umění, Aplikovaná etika, Katolická teologie a Teologické nauky. Jedinou podmínkou pro studium u nás je ukončené středoškolské vzdělání a zájem o obor, křesťanství je na fakultě přítomno v nabídce konkrétních témat, avšak velká řada našich studentů i absolventů je “bez vyznání”.  Samozřejmostí denního studia jsou mimo přednášek a seminářů časté exkurze i kontakt s odborníky z oboru. Naši studenti hojně využívají široké nabídky zahraničních pobytů a stáží např. prostřednictvím programu Erasmus. Fakulta sídlí na Praze 6 a je součástí univerzitního komplexu Kampus Dejvice.

Na webu studujktf.cz najdete podrobnější informace, a hlavně naši fakultu. Přihlášky jsou otevřené do 5.srpna 2022.

Obrazek9

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY – PŘÍRODOVĚDCI.CZ

Objevte s námi zákoutí přírody, které vašim očím bylo doteď skryto. Pomohou vám s tím nadšení objevitelé z řad studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Můžete se těšit na spoustu zajímavých pokusů, workshopů a ukázek ze čtyř hlavních studijních oborů – biologie, chemie, geografie a geologie.Ať už budete chtít prozkoumat mikrosvět nebo se raději dívat na věci z globálu, naleznete u nás odpovědi na vaše otázky!

Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu www.prirodovedci.cz


Zpět na výpis