ZAJÍMÁTE SE O HUMANITNÍ VĚDY? PŘEDSTAVUJEME NAŠI LETOŠNÍ VELETRŽNÍ NABÍDKU!

21. 04. 2024

NEJSLAVNĚJŠÍ ČESKÁ (ČESKOSLOVENSKÁ) AUTOMOBILOVÁ ZÁVODNICE A PRŮKOPNICE ŽENSKÉHO AUTOMOBILISMU

Láká Vás historie? V tom případě doporučujeme navštívit stánek Historického ústavu AV ČR, který svou expozici letos zaměřil na postavení žen ve společnosti v jednotlivých etapách historického vývoje. Dozvíte se, že i ženy usilovaly o to žít svůj život bez ohledu na konvence a požadavky své doby. Hlavním mottem expozice pak bude Eliška Junkova, patrně nejslavnější česká automobilová závodnice.
Expozice Historického ústavu AV ČR

VYDEJTE SE PO STOPÁCH JIŘÍHO WOLKERA

Pro milovníky literatury si Ústav pro českou literaturu AV ČR připravil expozici týkající se tvorby jednoho z našich nejznámějších básníků – Jiřího Wolkera. Od jeho úmrtí letos uplynulo 100 let, a tak budete mít možnost vydat se po stopách jeho tvorby a zjistit, jakými zdroji byl při své tvorbě inspirován.
Expozice Ústavu pro česko literaturu AV ČR

Jak rozmanité jsou podoby češtiny, které se nacházejí v jazykové krajině

Na své si přijdou i milovníci českého jazyka. Tušíte, co se skrývá po pojmem „jazyková krajina“? Tuto otázku Vám na Veletrhu vědy ochotně zodpoví vědci a vědkyně z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Dozvíte se, jak je jazyková krajina vytvářena a jak se s postupujícím časem proměňuje.
Expozice Ústavu pro jazyk český

Jak vzniká lidová hudba a tanec

Posloucháte rádi lidovou hudbu? Na letošním Veletrhu vědy budete mít dokonce možnost si svou vlastní složit! Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie Etnologického ústavu AV ČR vám na Veletrhu vědy ukáže, z čeho lidová hudební a taneční tvořivost vyrůstá, co o ní víme a jaké jsou její historické prameny. Budete mít dokonce i možnost se stát skladatelem své vlastní lidové hudby a zhlédnout vystoupení živých kapel.
Etnologický ústav AV ČR

DÁVNÁ I BLÍZKÁ MINULOST (V) ODPADU

Odpad. Toto slovo samo o sobě nezní moc lákavě, říkáte si? Pro archeology a archeoložky z Archeologického ústavu AV ČR v Praze je však nesmírně zajímavým prvkem. Jeho studiem totiž dokáží zpětně rekonstruovat životy lidí, kteří daný odpad vytvářeli. A pokud budete mít zájem, vědci a vědkyně Vám u svého stánku prozradí, co o Vás vypovídá obsah koše na odpadky, který jste dnes ráno vynesli!
Expozice Archeologického útavu AV ČR

Doporučujeme dále sledovat naši sekci aktualit, neboť vám po dobu celého května budeme pravidelně přinášet výběr toho nejzajímavějšího z letošního Veletrhu vědy!


Zpět na výpis