Češi - Slované? Mýty a fakta o našem slovanství.

31. 05. 2024 14:15:00

Panelová diskuse se zaměřuje na otázku českého slovanství a pokusí se zodpovědět, jaký je skutečný vztah Čechů k ostatním slovanským národům. Diskutovat budeme o historických, genetických, politických a lingvistických aspektech, které formují naši představu o slovanství a slovanské identitě.

Panelová diskuse otevře dialog o českém slovanství a poskytne informace z různých perspektiv, které pomohou lepšímu porozumění slovanské identitě v českém kontextu. Diskutující budou představovat různé pohledy a debatovat o kontroverzních a aktuálních otázkách spojených se slovanstvím.

Pozvání přijali:

Václav Čermák

Ředitel Slovanského ústavu AV ČR, český slovanský filolog, jenž působí v Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie SLÚ AV ČR. Odborně se zaměřuje na studium staroslověnských a církevněslovanských textů, těžištěm jeho zájmu je především rukopisná tradice chorvatskohlaholská.

Petr Hlaváček

Historik, filosof, editor a publicista. Mimo jiné se zabývá problematikou národního mesianismu a evropské identity.

Martin Prošek

Ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, odborně se specializuje na jazykovou kulturu, konkrétně na vývojové tendence současné češtiny.

Jiří Pavlíček

Vystudoval biochemii na PřF UK v Praze a pracuje v Centru molekulární struktury v Biotechnologickém ústavu AV ČR. Genetické genealogii se věnuje od roku 2006; tento obor propojuje jeho profesní zájem o přírodní vědy a jeho celoživotní zaujetí historií a genealogií.

Moderuje

Václav Moravec

Doba trvání: 90 minut
Termín: 31. května 2024 od 14:15

 

Rezervovat
Volných míst: 156