Města pro život?

01. 06. 2024 13:00:00

Tato diskuse s předními odborníky se zaměřuje na kvalitu života ve městě a na to, jakým způsobem můžeme hledat cestu k bezpečnějšímu a kvalitnějšímu městskému prostředí. V současné době města představují domov pro většinu světové populace, což s sebou nese řadu výzev, jako je smog, přeplnění, bezdomovectví a další. Diskuse se zaměří na identifikaci těchto problémů a následně představí možnosti, jakým způsobem mohou města reagovat a zlepšovat životní podmínky svých obyvatel. 

Pozvání přijali:

Petr Vašát

Vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR a výzkumník Georg-Simmel Centra pro urbánní studia Humboldtovy univerzity v Berlíně. Věnuje se výzkumu městského způsobu života napříč Evropou a Latinskou Amerikou.

Helena Duchková

Doktorandka Sociální ekologie na Fakultě humanitních studií, Univerzita Karlova; vědecká pracovnice na Oddělení společenského rozměru globální změny, Ústav výzkumu globální změny, AV ČR. Zaměřuje se na environmentální spravedlnost a adaptací na klimatickou změnu v městském prostředí.

Pavel Krč

Vědecký pracovník Ústavu informatiky AV ČR. Věnuje se počítačovým modelům atmosféry, zejména městského mikroklimatu a znečištění ovzduší.

Moderuje

Václav Moravec

Doba trvání: 90 minut
Termín: 1. června 2024 od 13:00

Rezervovat
Volných míst: 224