Orient, orientalistika a orientalismus: Pohled do minulosti a současnosti

30. 05. 2024 15:00:00

Tato přednáška se zabývá fenoménem orientalismu a orientalistiky v kontextu českého prostředí. Země Asie a Afriky dlouhou dobu přitahovaly zájem a inspiraci, ale také byly předmětem sporů a různých výkladů. Klíčovým bodem obratu v tomto směru bylo dílo Edwarda W. Saida, které položilo ideové základy postkoloniálních studií.

Docent Bronislav Ostřanský, vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR, se ve své přednášce zaměří na historický vývoj orientalismu, jeho vliv na české prostředí a současné diskuse a spory ohledně Orientu. Bude diskutovat o tom, jakým způsobem orientalismus ovlivnil českou kulturu, literaturu a výzkum a jak se promítá v dnešní době.

Dále se dotkne tématu současných sporů o Orient a jejich vztahu k internetovým "kulturním válkám". Otázkou je, zda jsou tyto spory pouze dalším projevem digitálních konfliktů, nebo zda představují zásadní paradigmatický zlom v našem chápání a interpretaci Orientu.

Přednáška poskytne podrobný pohled na vývoj orientalismu a jeho vztah k českému prostředí, a zároveň otevře diskuzi o jeho aktuálním významu a důsledcích v dnešní době.

Doba trvání: 45 minut
Termín: 30. května 2024 od 15:00

Rezervovat
Volných míst: 190