Souboj lidského mozku a umělé inteligence

30. 05. 2024 13:00:00

Má umělá inteligence schopnosti blízké lidskému mozku? Jak AI chování lidského mozku napodobuje? V čem je náš mozek jedinečný?

Panelová diskuse o umělé inteligenci a lidském mozku, která se zaměřuje na otázku jejich srovnání. Diskutující budou zkoumat, zda má umělá inteligence schopnosti blízké lidskému mozku a jak AI napodobuje chování lidského mozku. Současně se budeme zabývat tím, co činí náš mozek jedinečným a jaké jsou jeho nejzásadnější vlastnosti.

Diskutující se pokusí odhalit podobnosti a rozdíly mezi umělou inteligencí a lidským mozkem a prozkoumat, jaké to má dopady na naši společnost a budoucnost technologií.

Pozvání přijali:

Jan Svoboda

vědecký pracovník Fyziologockého ústavu AV ČR, Laboratoře neurofyziologie paměti. Zabývá se především prostorovou pamětí u zvířat a tím, jak může tento výzkum pomoci například v léčbě Alzheimerovy choroby.

Barbara Zitová

vědecká pracovnice Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, vedoucí Oddělení zpracování obrazu. Věnuje se vývoji metod digitálního zpracování obrazu a aplikacím umělé inteligence, zejména fúzi obrazové informace a automatickému rozpoznávání objektů. Výsledky jejího výzkumu nachází uplatnění v oblasti průmyslu, bezpečnostích aplikací, medicínském zobrazování a restaurování umění.

Ondřej Vaňátko

pracovník Ústavu experimentální medicíny AV ČR, laboratoř Buněčné neurofyziologie. V rámci doktorského studia se věnuje problematice mitochondriální biologie v glioblastomech a možnostem využití transplantace mikrobiomu v léčbě amyotrofické laterální sklerózy ve zvířecích modelech těchto onemocnění.

Juraj Hvorecký

je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR, pracuje v Centru pro environmentální a technologickou etiku -Praha (CETE-P). Specializuje se na filosofii mysli a aplikovanou etiku v oblasti technologií a institucí. V posledním období se věnuje zejména etickým dimenzím sociální robotiky a umělé inteligence.

Moderuje

Václav Moravec

Doba trvání: 90 minut
Termín: 30. května 2024 od 13:00

Obsazeno? Nevadí!

Není důvod propadat zoufalství. Doprovodný program může být jednou z možností, ale rozhodně není jedinou. Vstupte do světa vědy, který na vás čeká na výstavní ploše. Rozšiřte své obzory a zkuste něco nového! Vědecké expozice nabízejí bohatý program formou vědeckých dílen a laboratoří. Navíc vědecké pokusy na jednotlivých stáncích nabídnou stejně cenné informace a zážitky. Takže místo zklamání se můžete těšit na nové objevy a inspiraci, kterou vám Veletrh vědy přináší.

Expozice na Veletrhu vědy

obsazeno