Expozice

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied sa vo svojej pilotnej účasti na Veletrhu Věd 2022 predstaví hneď s niekoľkými svojimi výskumnými pracoviskami. Predovšetkým mladších návštevníkov iste zaujme možnosť pozorovať, vyskúšať si a porozumieť chemickým procesom...
Ústav anorganické chemie AV ČR

Ústav anorganické chemie AV ČR

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., si pro svou premiéru na Veletrhu vědy zvolil jako ústřední téma „Klastrové molekuly a jejich interakci se světlem“. Významná část prezentace bude věnována především...
Etnologický ústav AV ČR: Odpad a jeho souputníci

Etnologický ústav AV ČR: Odpad a jeho souputníci

Letošní prezentace Etnologického ústavu AV ČR bude zaměřena na výzkumné aktivity Oddělení ekologické antropologie. Tématem bude odpad přesahující hranice lidského světa. Díky spolupráci se sochařem Tomášem Skálou se pokusíme návštěvníky...
Botanický ústav AV ČR

Botanický ústav AV ČR

Botanický ústav AV ČR letos slaví 60 let. Téma věku se proto promítne i do jeho chystané expozice v rámci Veletrhu vědy. Botanici seznámí malé i velké návštěvníky s rostlinnými rekordmany...
Biologické centrum AV ČR

Biologické centrum AV ČR

Biologické centrum AV ČR vás zve na průzkum světa hmyzu. Můžete si detailně prohlédnout nejrůznější živé brouky a další bezobratlé, ať šváby, ploštice, kůrovce, bource, či potemníky, které používáme ve...
Astronomický ústav AV ČR

Astronomický ústav AV ČR

Společný stánek Astronomického ústavu AV ČR, Evropské jižní observatoře, České astronomické společnosti a programu Strategie AV21 - Vesmír pro lidstvo vás zavede do vesmíru.. Exponát Slunce A tedy také k naší nejbližší...
Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR vás zve k návštěvě jedinečné expozice v rámci Veletrhu vědy. Již tradičně patříme k jednomu z největších vystavovatelů v rámci Akademie a v takovéto síle nás na jiném veletrhu v roce 2022 již...
Ústav fotoniky a elektroniky

Ústav fotoniky a elektroniky

Jak souvisí špičkový vědecký výzkum odehrávající se ve sterilní výzkumné laboratoři a technologie prospěšné pro každodenní život, se kterými se setkáváme např. v běžné lékařské praxi? To můžete zjistit na...
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Přijďte se podívat, jak zvířecí modely pomáhají při výzkumu od biomedicíny až po biodiverzitu. Těšit se můžete na novinky, které nám naše miniprasátka odhalila při výzkumu neurodegenerativních onemocnění, na tajemství klonování...
Ústav pro českou literaturu AV ČR

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Co mají společného Péťa Bajza, výstřední sluha Saturnin a libovolný zástupce študáctva či kantorstva z knih Jaroslava Žáka? Krom toho, že se stali hrdiny filmového plátna, je spojuje i doba,...
Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. je výzkumná a vzdělávací instituce, která se zabývá výzkumem makromolekul (polymerů). Co jsou polymery, jak se připravují, kde nacházejí uplatnění a kde...
Univerzita obrany

Univerzita obrany

Univerzita obrany je významným vědecko-výzkumným a expertním centrem v oblasti obrany a bezpečnosti. Tvůrčí činnost se zaměřuje na problematiku ozbrojeného konfliktu, vedení pozemních operací, vedení vzdušných operací, vedení kybernetických operací, vojenské...
Filosofický ústav AV ČR

Filosofický ústav AV ČR

Expozice Filosofického ústavu AV ČR tentokrát přiblíží především vybrané etické problémy současnosti a některá dilemata s nimi spojená. Návštěvníci si v originálně řešeném výstavním prostoru budou moci sami vyzkoušet, jak by situace,...
ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství: Expozice člověk

ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství: Expozice člověk

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se orientuje zejména na projekty spojující oblast techniky, medicíny, zdravotních a sociálních služeb a bezpečnostních a záchranných složek. EXPONÁTY FBMI: Detektor lži. Vyzkoušejte si vyšetření na...
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Dějiny umění, historie, aplikovaná etika a teologie na KTF UK Cesta k humanitním oborům obohacená o spirituální perspektivu Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (KTF UK) je jednou z menších fakult...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Přijďte se podívat na expozici Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, kde Vám kolegové z našich výzkumných oddělení předvedou svůj vědecký um. Těšit se můžete např. na plazmový hořák či model teleskopu FLEX,...
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Přírodovědci.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Přírodovědci.cz

Objevte s námi zákoutí přírody, které vašim očím bylo doteď skryto. Pomohou vám s tím nadšení objevitelé z řad studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Můžete se těšit na spoustu zajímavých...
Mikrobiologický ústav AV ČR

Mikrobiologický ústav AV ČR

Na Expu 2020 v Dubaji představili vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR velký potenciál mikroskopických řas. Nechali vytvořit umělecké dílo, které otevírá návštěvníkům dveře k jejich výzkumu. Vznikl tak jedinečný samostatný...
EXPO z Dubaje 2022

EXPO z Dubaje 2022

Tato expozice představí veřejnosti exponáty vytvořené speciálně pro Světovou výstavu, která se od loňského října do letošního února konala v Dubaji. Všechny čtyři unikáty Akademie věd na téma Energie chytře zatím...
DAAD Česká republika

DAAD Česká republika

Německá akademická výměnná služba (DAAD) DAAD Information Point v Praze informuje o možnostech studia a výzkumu v Německu, o stipendiích DAAD i jiných organizací a poradí Vám, jak naplánovat studijní...
Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví

Kdo jsme? Jsme patentový a známkový úřad. Co děláme? Udělujeme patenty na vynálezy, zapisujeme ochranné známky a designy, spravujeme informační databáze. Fungujeme i jako speciální informační centrum pro průmyslové vlastnictví...
Česká asociace science center (ČASC)

Česká asociace science center (ČASC)

Vstupte do světa zábavné vědy a navštivte stánek České asociace science center. Zažijete neuvěřitelnou cestu za poznáním běžných fyzikálních jevů, se kterými se v praxi setkáváte den, co den. Seznámíte...
Národní technická knihovna

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb...
Matematický ústav AV ČR

Matematický ústav AV ČR

Součástí expozice Matematického ústavu AV ČR budou interaktivní programy na digitální dotykové obrazovce, vytvořené organizací imaginary.org a představující možné aplikace matematiky. Dále trojrozměrné geometrické modely (lepené z papíru) a ukázky...
ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Na stánku FJFI si zájemci mohou vyzkoušet ovládání jaderného reaktoru, pokusit se udržet řízenou štěpnou reakci nebo funkci bezpečnostního systému, který hlídá operátora reaktoru. Dále se seznámí s detektory, které...
Botanická zahrada hl. m. Prahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Botanická zahrada Praha je oázou klidu na malebné stráni v Troji. Je tím správným místem, kde si odpočinout od shonu velkoměsta. V zahradě s dvaadvaceti tisíci druhy rostlin naleznete rozsáhlé venkovní...
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR i letos ukáže svůj model klimatického větrného tunelu, jehož předloha stojí v Centru Telč. Na částečně funkčním modelu lze demonstrovat, na jakém principu tunel...
Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Funkce a služby ekosystémů v podmínkách klimatické změny Klima a s ním i životní prostředí se vlivem lidských aktivit mění, a to se projevuje také na funkcích a službách, které ekosystémy člověku...
Ústav termomechaniky AV ČR

Ústav termomechaniky AV ČR

Ústav termomechaniky AV ČR Vám představí několik vybraných novinek ze svého mezioborového výzkumu z oblasti aplikované fyziky. Přijďte si je společně s námi vychutnat všemi smysly. Uvidíte model setrvačníku na ukládání energie...
Ústav teorie informace a automatizace  AV ČR

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

V Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (ÚTIA) se provádí základní i aplikovaný výzkum v oblasti počítačového zpracování reálných dat zatížených nepřesností a neurčitostí. Expozice představí takové projekty, ve kterých se...
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Oddělení geochemieIlustrace pórů a mechanismu adsorpce v makroměřítku, mikroskopické okénko, barevné pokusy, horniny a sorpční materiály, ukázka přeměny "od rostliny k uhlí".Přiblížení světa nanopórů a záchytu znečišťujících látek v nich...
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Pojďte se s námi ponořit do nedávné historie a připomenout si některé z důležitých milníků československých soudobých dějin! Prostřednictvím výukových simulací „Attentat 1942“ a „Svoboda 1945: Liberation“ můžete nahlédnout do období...
Ústav pro jazyk český AV ČR

Ústav pro jazyk český AV ČR

Tématem letošní prezentace Ústavu pro jazyk český je výzkum historie českého jazyka a jeho pozoruhodného vývoje od praslovanských kořenů přes češtinu středověkou, humanistickou či barokní až po jazyk, kterým mluvíme...
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Stánek Ústavu pro hydrodynamiku již tradičně předvede zajímavosti z oboru hydrologie a úpravy pitné vody. Návštěvníci se seznámí s přirozeným koloběhem vody v přírodě a s rolí člověka, kterou v něm zaujímá. Dozví se,...
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Jak souvisí příjem potravy a jeho poruchy s malými molekulami, které se nazývají peptidy? A jaký je jejich vztah k rozvoji Alzheimerovy choroby či cukrovky? Co je to vlastně cukrovka, proč vzniká...
Ústav jaderné fyziky AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR je zaměřen na základní i aplikovaný výzkum v oblasti jaderné fyziky. Studuje astrofyzikální reakce probíhající v hvězdách, extrémně horkou a hustou jadernou hmotu, která se...
Ústav chemických procesů AV ČR

Ústav chemických procesů AV ČR

Chemické procesy neodmyslitelně patří k jakékoli výrobě produktu, kde se využívá sil přírody. Přijďte a zjistěte více o takových procesech jako je destilace, filtrace, sedimentace, flotace, chemické a hydrodynamické reaktory, katalýza,...
Ústav geoniky AV ČR

Ústav geoniky AV ČR

Mapy, mapování! Prostor, který není zmapovaný jako by nebyl. Náš stánek (Oddělení Environmentální geografie, Ústavu geoniky) Vám představí různé druhy map, postupy mapování a nabídne možnost vytvořit si vlastní tematickou...
Ústav fyziky materiálů AV ČR

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (IPM) se zabývá především studiem mechanických, elektrických a magnetických vlastností materiálů v závislosti na jejich struktuře. Na našem stánku vám v programu...
Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Ústav fyziky atmosféry AV ČR

Oblačnost tvoří jeden z nejvýraznějších projevů počasí, se kterým se denně setkáváme. Někdy můžeme pozorovat roztrhané závoje vysoko na obloze, někdy mohutnější vrstvy, někdy kupy nebo věže a občas i mohutné...
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. je vědecká instituce rozvíjející badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Co to...
Ústav experimentální medicíny AV ČR

Ústav experimentální medicíny AV ČR

Poznejte svět špičkového biomedicínského výzkumu a staňte se na chvíli vědcem experimentální medicíny. Co jsou kmenové buňky a k čemu se využívají? Jaké jsou možnosti přesnější diagnostiky a léčby onkologických pacientů?...
Ústav experimentální botaniky AV ČR

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Přijďte se podívat k nám na stánek a nahlédnout do tajuplného světa rostlin. Ukážeme Vám, jak pěstujeme rostliny v laboratořích na živných médiích. Dále si budete moci prohlédnout evoluční strom a prozkoumat...
Ústav dějin umění AV ČR

Ústav dějin umění AV ČR

Proč slyšíme zvuky a jak se zvuky a řeč promění v hudbu? Přijďte si vyzkoušet přirozené zdroje hudebního zvuku dneška – hudební nástroje. Bicí, strunné, dechové. Zamyslete se společně s...
Ústav biologie obratlovců AV ČR

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Na Ústavu biologie obratlovců AV ČR se zabýváme výzkumem v oborech evoluční ekologie, biodiverzity a obecné ekologie. Jako modelové druhy pro tento využíváme volně žijící obratlovce a organismy, které s...
Slovanský ústav AV ČR

Slovanský ústav AV ČR

Slovanský ústav se zabývá historickou i současnou kulturou evropských národů, s nimiž sdílíme podobný jazyk. Na našem stánku se budete moci seznámit s naší knižní produkcí, týkající se např. staroslověnštiny, nářečí bývalé...
Psychologický ústav AV ČR

Psychologický ústav AV ČR

V Psychologickém ústavu se zabýváme základním výzkumem z oblastí Psychologie osobnosti a sociální psychologie, Metodologie psychologického výzkumu a Kognitivní psychologie. Tyto témata představíme na našem stánku na Veletrhu vědy. Můžete...
Orientální ústav AV ČR

Orientální ústav AV ČR

Již sto let Orientální ústav AV ČR přispívá k poznávání krajin Blízkého a Dálného Východu a sbližování kultur. Během Veletrhu vědy 2022 chceme přiblížit něco z nasbíraných poznatků a informací o kulturách...
Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH Třeboň

Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH Třeboň

Viděli jste někdy docela zblízka mikroskopické řasy nebo sinice? Víte jaký je mezi nimi rozdíl a čím jsou nám lidem tolik prospěšné? Přijďte si pro odpovědi na tyto otázky do...
Historický ústav AV ČR

Historický ústav AV ČR

Tématem prezentace Historického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy 2022 je několik výjimečných současných projektů, které jsou zpracovávány za účasti odborné i laické veřejnosti a které ukazují, jak jsou dějiny...
Geologický ústav AV ČR

Geologický ústav AV ČR

Expozice Geologického ústavu ukáže pestrost výzkumů, kterými se snažíme porozumět procesům na povrchu Země i v jejím nitru. Prostřednictvím obrazového materiálu se podíváme do nově objevovaných jeskyní v Číně a Íránu, do...
Geofyzikální ústav AV ČR

Geofyzikální ústav AV ČR

Na stánku Geofyzikálního ústavu AV ČR se od našich vědců dozvíte nejnovější poznatky o vnitřní stavbě Země, o vzniku zemětřesení, šíření seismických vln či fungování deskové tektoniky a pohybu litosférických...
Fyziologický ústav AV ČR

Fyziologický ústav AV ČR

Zajímá Vás, jak vzniká epilepsie, Alzheimerova choroba, cukrovka nebo infarkt myokardu? Dokážete se orientovat ve vlastním těle? Víte, jak tikají vaše biologické hodiny a jakou máte paměť? Navštivte stánek vědců...
Biofyzikální ústav AV ČR

Biofyzikální ústav AV ČR

Jakým způsobem ovlivňuje struktura DNA fungování buněk? Jak funguje moderní mikroskopie a jaké informace nám zprostředkuje? Proč jsme se historicky podíleli na vesmírném výzkumu? Co je to editace genomů a...
Archeologický ústav AV ČR Praha a Brno

Archeologický ústav AV ČR Praha a Brno

Archeologické léto 2022 - za archeologií o prázdninách! Již třetím rokem představujeme archeologii široké veřejnosti nejenom jako vědu laboratorní, ale také terénní a zábavnou. Jak archeologové dokáží na základě výzkumů...
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni je renomovanou výzkumnou fakultou s významným podílem doktorského studia i kvalitní výchovou inženýrů a bakalářů. Fakulta s kvalitní pedagogickou činností, jejíž absolventi mají dobré uplatnění na...
MEGABOOKS CZ

MEGABOOKS CZ

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK je respektovanou školou, která se v hodnocení vědeckých institucí v České republice zpravidla umisťuje na prvním místě. Slovo Matfyz je považováno za synonymum pro excelenci ve vědě...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum CEBIA-Tech: Vědecko-výzkumné Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) vzniklo pod křídly Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s cílem propojit akademickou sféru s průmyslem. Centrum disponuje celou řadou...
Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita v Praze. Nabízí špičkovou vědu a výzkum zaměřené na širokou škálu oblastí od ekonomie přes potravinářství, techniku, ekologii až po lesnictví. Má jeden z nejekologičtějších kampusů v...
Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je nejvýznamnější vzdělávací, vědecko-výzkumná a umělecká instituce Ústeckého kraje. V rámci osmi fakult je na UJEP každoročně otevírána řada studijních oborů...
Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice a se svými více než 23 tisíci studenty patří k těm největším u nás. Univerzita je také největším zaměstnavatelem...
Hlavní mediální partner

Kontakt

Kontakt pro firmy, univerzity a science centra

Nikol Láryšová
larysova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 852
mob.: +420 776 856 978

Kontakt pro pracoviště AV ČR

Marta Dlouhá
dlouha@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 853
mob.: +420 731 426 970

Kontakt pro školy

rezervace@veletrhvedy.cz
mob.: +420 777 312 521

Kontakt pro média

Michaela Váňová
vanova@ssc.cas.cz
tel.: +420 221 403 854

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z Veletrhu vědy: zou-vv18

Základní informace

OTEVÍRACÍ DOBA 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ ZDARMA

JAK SE NA VELETRH DOSTANETE?
Metrem C do stanice Letňany + pěšky 3 min.
nebo
Linkami autobusu 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295 do stanice Výstaviště Letňany.